Yrityksellämme on yli 30 vuoden kokemus maaperätutkimuksista. Tutkimuksen tavoitteena on varmistaa turvallinen ja vakaa rakentaminen, sillä rakentamisen ratkaisut riippuvat maaperästä. 


Maaperätutkimus kannattaa teettää erityisesti, jos aikoo ostaa kiinteistön paikasta, jossa on aiemmin ollut mahdollisesti maata pilaavaa toimintaa, kuten huoltoasema tai teollisuutta. Kun teettää maaperätutkimuksen ennen rakennustöiden aloittamista, voi huoletta rakentaa puhtaalle maaperälle.

Tutkimuksen lopputuloksena saat perustamistapalausunnon rakennuslupaa varten, tiedot maaperän kantavuudesta, maalajikerrosten rajat, leikkaus- ja karttamuotoiset tulosteet sekä tarvittavat lausunnot. Tutkimuksen antamat tiedot ovat tärkeitä, kun optimoidaan rakennusten mitoituksia ja arvioidaan tulevia perustus- ja maarakennustöiden kustannuksia.

Palvelut rakentajille
Työntekijä kypärä päässä montun pohjalla.

Maaperätutkimus paljastaa maaperän ominaisuudet

Maaperätutkimuksessa selvitetään maaperän eri ominaisuudet rakentamista varten, kuten sen kantavuus. Käytämme tutkimuksen tekoon omaa, itse suunnittelemaamme ja rakentamaamme laitteistoa.

Maaperätutkimuksen avulla voidaan välttää virheellisiä ratkaisuja, joiden aiheuttamia vahinkoja on myöhemmin kallista, vaikeaa ja jopa mahdotonta korjata. Nykypäivänä rakennukset ovat täynnä sellaista tekniikkaa, joka vaurioituu hyvin herkästi, jos rakennuksen perustukset eivät ole vakaat.


Maaperätutkimuksella voidaan selvittää myös maaperän saastuneisuutta
esimerkiksi entisillä teollisuusalueilla, kaatopaikoilla ja huoltoasemien pihoilla. Tutkimus tehdään usein myyntitilanteessa, sillä kiinteistön omistaja on vastuussa maaperän kunnosta sen myydessään.

Ota yhteyttä!
tutkimus

Tekemämme tutkimus

 

Palvelujamme ovat:

 • painokairaus
 • heijarikairaus
 • tärykairaus
 • lentokuvaus dronella
 • porakonekairaus tangoilla ja suojaputkilla
 • pintavaaitus
 • kalliopinnan määritys
 • saastuneisuustutkimukset
 • pohjavesiputkien asennukset
 • tutkimme myös tuulivoimaloita varten
 • siltapaikkojen tutkimukset


Teemme seuraavat näytteenotot:

 • häiriintyneet ja häiriintymättömät näytteet
 • maalajit
 • vesipitoisuus
 • humuspitoisuus
 • leikkauslujuus
 • raekoostumus (hienot ja karkeat maalajit)
 • murskattavien kiviainesten laadunvalvonta
 • pilaantuneiden maiden (Pima) näytteenotto

Palvelumme hinta sisältää:

KS Geokonsult Oy Ab on luotettava kumppani, kun tarvitset maaperätutkimuksia esimerkiksi esimerkiksi Kruunupyyn, Vaasan ja Oulun alueilla. Palvelemme tarvittaessa joustavasti koko Suomen alueella. Tutkimuksen jälkeen asiakkaamme saa aina pohjatutkimuslausunnon, joka selvittää yksityiskohtaisesti maaperän rakenteen. Se sisältää esityksen siitä, miten kyseiselle maa-alueelle kannattaa perustaa rakennus. 

 

Perustamistapalausunto maksaa itsensä takaisin, sillä sen avulla rakennuttaja saa varmuuden siitä, että hänen valitsemansa tapa luoda rakennuksen perusta on vakaa ja kestävä. Tutkimuksen perusteella saat tietoa maaperän mahdollisesta pilaantumisesta, tähän liittyvän toimenpide-ehdotuksen ja pilaantuneen maan kunnostussuunnitelman.