KS Geokonsult Oy Ab utför markundersökningar i hela landet. Vi utför mätningarna med gedigen yrkeskunnighet, lång erfarenhet och unik utrustning. Vi har själva till en del byggt vår utrustning, vilket möjliggör undersökningar på svårtillkomlig terräng.

 

Vi har utfört tusentals markundersökningar sedan 1985. Vi utför mätningarna med vår egen utrustning som möjliggör mätningar även på svåråtkomliga områden. Vi utför mätningar året om.

Vi betjänar privat- och företagskunder, och även den offentliga sektorn. Till våra företagskunder hör bland annat större fastigheter. Inom den offentliga sektorn betjänar vi kommuner, församlingar och olika institutioner. Ni kan ta kontakt med oss per telefon eller e-post, eller genom att fylla i blanketten på vår hemsida.

maaperä

Sakkunnig service och lång erfarenhet

KS Geokonsult Oy Ab är en sakkunnig och erfaren aktör inom branschen: vi är ett familjeföretag med en stabil verksamhet, och året 2008 valdes vi till årets företag i Kronoby.


Vi har över 30 års erfarenhet av markundersökningar Vi utför ej kommunalteknisk planering men rekommenderar de rätta experterna för våra kunder vid behov. Läs mer om våra tjänster här eller ta kontakt.

maaperätutkimus

En markundersökning gagnar garanterat byggarbetet

Innan man inleder ett byggarbete lönar det sig att utföra en markundersökning, men också ifall man planerar köpa mark och det finns en möjlighet att tidigare aktivitet på området kan ha skadat marken – till exempel industriaktivitet. Jordmånen måste tas i beakta då byggprojektet utförs och beslut skall göras.

Data från undersökningen kan även användas i planering av byggandet, kostnadsförvaltning, och i framtida byggprojekts- och grundläggningsvärderingar. Genom en markundersökning kan man till exempel ta reda på hur förorenad marken är på en före detta soptipp eller bensinstation.

Välkommen till vårt kundnätverk

KS Geokonsult har stor erfarenhet av markundersökningar med högklassig utrustning, både för privatkunder och den offentliga sektorn.

Våra undersökningar ger en pålitlig information om det undersökta området som kan användas under byggprojektets gång då beslut måste göras. Undersökningarna kan också vid speciella fall klarlägga ifall marken är förorenad på grund av t.ex. oljeläckage. Vårt arbete hjälper kunder att göra riskfria och rätta beslut under byggprojektets gång.

Läs mer om de tjänster vi erbjuder eller ta kontakt och be om mer information. Vi betjänar kunder inom hela landet. Välkommen till vårt kundnätverk!

Ring oss eller skriv ett meddelande!

Be om mer information

* Obligatoriska fält

Jag får kontaktas i framtiden angående erbjudanden och/eller information