Tjänster för byggare

Planerar du nytt husbygge eller att sälja din fastighet? Vill du försäkra dig om markens tillstånd eller hur det lönar sig att bygga en byggnad på tomten? På KS Geokonsult Oy Ab har vi utfört grundundersökningar redan i över 30 år. Vi utför även undersökningar i utmanande terräng och under vilken årstid som helst.

Med hjälp av vår markundersökning får ni information om jordmånens bärighet och andra egenskaper. Baserat på undersökningen rekommenderar vi för byggaren det mest optimala sättet att grundlägga nya byggnader på det undersökta området.

Vi utför markundersökningar för privat- och företagskunder och även för den offentliga sektorn. Till våra kunder hör till exempel: de som planerar bygga egnahems- eller radhus, byggföretag, och kommuner.

Det lönar sig att genomföra en markundersökning eftersom data erhållet från undersökningen hjälper dig att göra rätt beslut gällande optimal grundläggning. Ifall du äger fastighet i Finland så är du ansvarig för jordmånens kvalitet, och oftast behövs det en professionellt utförd markundersökning för att fastställa den exakta kvaliteten på marken.


Beställ en jordmånsundersökning!
yksityiset rakentajat

Privata byggare

Det säkraste sättet för byggare att fastställa markens bärighet, då egnahemshus eller andra byggnader skall byggas, är att utföra en markundersökning. Då en markundersökning utförts får byggaren ett omdöme om grundläggningssätt vilket innehåller bl.a. information om optimal grundläggning. Ovannämnda information hjälper byggarbetarna att göra rätta beslut då byggprojektet fortskrider.

rakennusliikkeet

Byggnadsfirmor

Vår utrustning möjliggör markundersökningar också vid svår terräng. Som undersökningsmetod använder vi oss av bland annat viktsondering och gör även avvägningar av områden. Inkluderat i grundläggningssättsomdömet finns även sonderingsdiagram som kan användas i databaserad kommunikation och planering.

Den offentliga sektorn

En markundersökning lönar sig att göra på kommande byggplanerade områden i kommuner och städer. En markundersökning lönar sig också att göra vid fastighetsförsäljning där man misstänkeratt jordmåner är oförenad.


Ta kontakt med KS Geokonsult då ni skall inleda ett byggprojekt och är i behov av en välutförd markundersökning i områden mellan Vasa och Uleåborg.